Bảng Giá In

XUONGINAODONGPHUC.COM – 0909.404.405
BẢNG GIÁ IN ÁO ĐỒNG PHỤC THÀNH PHẨM
SỐ LƯỢNG IN 1 MÀU  IN 2 MÀU IN 3 MÀU IN 4 MÀU 
>10 20k/áo 25k/áo 30k/áo 35k/áo
>20 13k/áo 15k/áo 20k/áo 25k/áo
>30 10k/áo 13k/áo 16k/áo 19k/áo
>50 9k/áo 12k/áo 15k/áo 18k/áo
>100 8k/áo 11k/áo 14k/áo 17k/áo

Lưu ý: Trên áo thành phẩm: logo kích thước < 8cm, hình in sau lưng < 28cm.

Đối với những mẫu in khác liên hệ: 0909.404.405 (tư vấn báo giá trực tiếp).